top of page
  • Writer's pictureThu Hoang

50 câu hỏi phỏng vấn xin việc


How_to_Answer_Interview_Questions_top50 (1)
.pdf
Download PDF • 1.65MB

Hơi cũ nhưng dùng được cho phỏng vấn xin việc trong nước, nước ngoài. Một số câu còn dùng được cho phỏng vấn Đại học hoặc Thạc sĩ (50 câu cơ bản)

  • Tác giả tên là Peggy McKee

  • Mình thích bộ tài liệu này vì nó không chỉ nêu mẫu câu trả lời mà còn giải thích một phần tại sao nhà tuyển dụng lại hỏi từng câu nữa

Peggy giờ làm ăn khá khẩm, nên sách của bác phải mua. Tuy bản Kindle thì vẫn miễn phí, nhưng nhiều bạn ở ngoài Mỹ thì không có tài khoản Amazon nên vẫn khó.


Bản này là ngày xưa lúc tác giả mới bắt đầu thì có 50 câu hướng dẫn phỏng vấn miễn phí được đăng bằng File PDF. Mình thuộc dạng đời đầu, sơ múi tải được.


Bạn nào có Amazon account thì sách có cập nhật bản 101 câu hỏi phỏng vấn miễn phí trên Kindle, và Audiobook. Còn sách giấy thì $7.99 với tài khoản Prime. Link đây: https://www.amazon.com/How-Answer.../dp/B00AQ4CAFI/
133 views0 comments

Comments


bottom of page